WWE Main Event (25.09.2020)

me l

WWE Main Event
21.09.2020 – Amway Center in Orlando, Florida
WWE Network Erstausstrahlung: 25.09.2020

1. Match
Bianca Belair besiegte Liv Morgan (w/ Ruby Riott) nach dem KOD

2. Match
Ricochet besiegte Mustafa Ali nach dem Jackknife Cover